Impressie afbeelding Impressie afbeelding

Verwijzers

Golf

Voor verwijzers

Achtergrond Air4(ce) Kids, Air4(ce) Young Adults en Care4ces

Air4(ce) Kids is een nieuw kinderastmacentrum in de regio en onderdeel van de coöperatieve vereniging Care4ces. Care4ces heeft zich ten doel gesteld om de zorg samen met de patiënt vorm te geven. Concreet betekent dit dat onze zorg zich met nadruk richt op de persoonlijke situatie van het kind en zijn of haar gezin. We gaan er daarbij van uit dat het gezin zelf het meest bekend is met de eigen situatie, wensen en voorkeuren.

Omdat vanuit de verwijzers de vraag kwam om onze zorg uit te breiden naar jong volwassenen, hebben we nu ook Air4(ce) Young Adults gelanceerd. Het blijkt dat er in de groep jong volwassenen (18-26 jaar) veel vragen leven over astma. Omdat astma bij jong volwassenen veel overeenkomsten heeft met astma bij kinderen hebben we gemeend deze groep te kunnen toevoegen. Ook hier geldt: de nadruk ligt op de persoonlijke situatie en de eigen wensen en voorkeuren.

Samenwerken en leren van elkaar zijn voor ons ook de belangrijkste aspecten in de relatie met u als verwijzer.

Een kind of jong volwassene doorverwijzen naar Air4(ce) Kids/Young Adults

In principe kunnen alle kinderen en jong volwassenen met luchtwegklachten naar ons doorverwezen worden. Wij hebben ons de afgelopen jaren gespecialiseerd in het diagnosticeren en begeleiden van kinderen en jongeren met astma. Ervaring leert dat het stellen van deze diagnose niet eenvoudig is, zeker niet bij (jonge) kinderen.

Vergoeding zorgverzekeraars

De zorg van Air4(ce) Kids/ Young Adults wordt vergoed. De zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt buiten het eigen risico van de ouders of verzorgers.

Op dit moment hebben we nog geen contract met zorgverzekeraars, maar we zijn hierover wel in gesprek. We hebben ervoor gezorgd dat ouders en jong volwassenen geen eigen bijdrage hoeven te betalen.

Een kind verwijzen

Wanneer u vermoedt dat bij een kind of jong volwassene mogelijk sprake is van astma dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Overleg
  • Doorverwijzen voor diagnose en advies
  • Diagnose en overname van behandeling

Overleg

We zijn altijd bereid tot overleg. Of het nou gaat om algemene vragen over astma of aanverwante klachten, diagnose en behandeling, of om specifiek advies over kinderen/jong volwassenen die al dan niet bij ons in zorg zijn. We hechten waarde aan goed contact, korte lijnen, samenwerken en leren van elkaar.

Doorverwijzen voor diagnose en advies

Het stellen van de diagnose astma kan lastig zijn. Wilt u gebruik maken van onze expertise dan kunt u het kind/de jong volwassene doorverwijzen voor het stellen van een diagnose en bijbehorend behandeladvies. Wij zijn zorgvuldig in het diagnosticeren en adviseren. Daar hebben we vaak wat tijd voor nodig. We hebben de faciliteiten om verschillende onderzoeken te doen en werken nauw samen met bijvoorbeeld het SCAL en de (kinder)fysiotherapeut binnen het gezondheidscentrum. Ook röntgenfoto’s kunnen in samenwerking met de ziekenhuizen gerealiseerd worden. Op die manier kunnen we alle mogelijke facetten van het diagnostisch proces faciliteren.

Na het traject bespreken we de resultaten met kind en ouders of verzorgers of met de jong volwassene. En uiteraard koppelen we dit terug aan u. U kunt van tevoren aangeven of u persoonlijk contact op prijs stelt of liever per mail of brief geïnformeerd wordt. Wanneer de situatie er naar onze inschatting om vraagt om persoonlijk contact met elkaar te hebben laten we dat weten.

Diagnose en overname van de behandeling

Mogelijk hebt u een kind/jong volwassene in de praktijk waarvan u het prettiger vindt dat wij de gehele zorg op ons nemen van diagnose tot behandeling. Dan kunnen wij die zorg leveren. Dit kan voor kortere of langere duur. Ook hier spreekt het voor zich dat u uw voorkeuren aan kunt geven. Wanneer wij de situatie anders inschatten treden we met u in overleg.

Terugverwijzen of doorverwijzen naar anderen

Wanneer blijkt dat er andere zorg nodig is, bijvoorbeeld algemene kindergeneeskundige zorg, dan zullen we in overleg met kind en ouders of verzorgers het kind naar u terugverwijzen, of indien nodig/gewenst direct doorverwijzen naar de betreffende behandelaar.

Aanmeldprocedure

Een patiënt verwijzen kan eenvoudig via zorgdomein, maar natuurlijk ook middels een papieren verwijsbrief of via zorgmail.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een patiënt aan te melden:

  • via Zorgdomein: wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op met de patiënt of de ouders
  • telefonisch: 085 82 24 810
  • via de ouders/de patiënt: zij kunnen via het contactformulier op onze website hun kind aanmelden. Wij maken dan een patiënten portaal aan waarin zij uw verwijsbrief kunnen uploaden
  • via zorgmail: care4cesua@zorgmail.nl

In de opstartfase zijn we nog niet altijd in staat om de telefoon direct te beantwoorden, maar wanneer u uw contactgegevens achterlaat nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Informatie materiaal

We hebben informatie materiaal voor Air4(ce) Kids/Young Adults ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld flyers, visitekaartjes, kleurplaten etc. Wanneer u die wenst te ontvangen horen we dat graag van u.

Icoon

Informatie en handige tips voor de ouders

Icoon

Heb je een vraag? Bekijk onze uitgebreide veel gestelde vragen

Icoon

Kom je langs op onze locatie?

Icoon

Maak een afspraak