Impressie afbeelding Impressie afbeelding

Disclaimer

Golf

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website: Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Air4(ce) Kids zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Air4(ce) Kids niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Air4(ce) Kids garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Air4(ce) Kids wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Icoon

Informatie en handige tips voor de ouders

Icoon

Heb je een vraag? Bekijk onze uitgebreide veel gestelde vragen

Icoon

Kom je langs op onze locatie?

Icoon

Maak een afspraak