Impressie afbeelding Impressie afbeelding

Handige tips en informatie voor ouders of verzorgers

Golf

Handige tips en informatie voor ouders of verzorgers

Over de website

U hebt wellicht al gemerkt dat onze website gericht is op kinderen. Deze pagina met handige tips en informatie is voor u als ouders of verzorgers, en heeft dan ook een andere stijl.

Kinderastmacentrum

Alle kinderen met luchtwegklachten zijn welkom, ook al doet de naam van ‘kinderastmacentrum’ misschien anders vermoeden. De keuze om Air4ce Kids een ‘kinderastmacentrum’ te noemen is praktisch van aard. ‘Kinderluchtwegklachtencentrum’ ligt gewoon niet zo goed in de mond als ‘kinderastmacentrum’. Daarnaast is astma binnen de luchtwegaandoeningen de meest voorkomende chronische aandoening bij kinderen en jongeren, en hebben we de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met zowel het diagnosticeren als de zorg rondom astma. Dit neemt niet weg dat we ook veel ervaring hebben met kinderen en jongeren met andere luchtwegaandoeningen. We hebben we een goed netwerk opgebouwd wanneer een andere vorm van zorg of andere zorgverlener nodig is. Vanzelfsprekend gaat het inschakelen van een andere zorgverlener altijd in overleg.

Care4ces

Air4ce Kids maakt deel uit van de coöperatieve vereniging Care4ces. In de praktijk hebt u te maken met de mensen die werken bij Air4ce Kids, dat zijn voor u en uw gezin ook de contactpersonen. Care4ces is het best te vergelijken met een koepel waar Air4ce Kids dan bij hoort. Een aantal bestuurlijke en administratieve zaken wordt geregeld door Care4ces.

Care4ces heeft zich ten doel gesteld om de zorg samen met de patiënt vorm te geven. Concreet betekent dit dat u van ons mag verwachten dat elke stap in het zorgproces samen met u gezet wordt. Ons uitgangspunt is dat u zelf het best bekend bent met uw eigen situatie en wat uw wensen en voorkeuren zijn. Wij hebben de kennis en de expertise van de ziekte en de zorg. Samenwerken en leren van elkaar zijn hierin voor ons de belangrijkste aspecten.

Air4ce Kids: naam en filosofie

De naam Air4ce Kids hebben we te danken aan de creativiteit van onze collega huisarts Nanny van den Braken. We zochten naar een eigentijdse, frisse naam met de potentie om een merknaam te worden. Een naam die in de zorg nog niet bestond en die zowel kinderen, jongeren, ouders/verzorgers en hulpverleners aan zou kunnen spreken. Op een avond kwam ze met de naam Air4ce Kids. Wij waren direct enthousiast.

Wij zijn van mening dat kinderen met astma net zoveel recht hebben op een normaal leven als kinderen die geen astma hebben. Onze zorg is er dan ook op gericht dat het gezin de astma onder controle heeft. Dat wil niet zeggen dat er geen klachten meer zijn, of dat het kind nooit opgenomen zal worden in een ziekenhuis. Controle betekent dat zowel ouders als kind leren wanneer ze last hebben van hun astma, en wat ze wanneer kunnen of moeten doen. 

Vergoeding van de zorg en verwijzing

In Nederland geldt een vrije artsen keuze. U kunt uw kind dan ook gewoon bij ons aanmelden. De zorg van Air4(ce) Kids wordt vergoed. Ook wanneer u een zogenaamde “Naturapolis” hebt, hoeft u niet bij te betalen voor onze zorg. De zorg voor kinderen en jongeren valt buiten het eigen risico van uw zorgverzekering.

Voor ons centrum hebt u in principe een verwijzing nodig wanneer u de zorg vergoed wilt krijgen. In Nederland zijn hier duidelijke regels over. Uiteraard zullen wij u en uw kind ook zonder verwijzing helpen, maar dat kan resulteren in het feit dat u zelf de rekening hiervoor zult moeten betalen.

We zijn momenteel in gesprek met de ziektekostenverzekeraars om ervoor te zorgen dat wij de zaken zo regelen dat u zo min mogelijk merkt van alle administratieve zaken die hiermee gepaard gaan. Echter, het kan zijn dat uw verzekeraar niet wil dat wij de administratie op ons nemen. Dan zal het betekenen dat u daar zelf een taak in krijgt door de rekeningen te betalen en declareren bij uw ziektekostenverzekeraar. Wij zullen u hier uiteraard over informeren en met vragen kunt u natuurlijk ook bij ons terecht.

Aanmelden

U kunt uw kind of kinderen op verschillende manieren aanmelden. Wanneer uw kind via de huisarts verwezen wordt, zal dit meestal via “Zorgdomein” gebeuren. Wij krijgen dan een melding en zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen zodat we een eerste afspraak kunnen maken. U kunt ook zelf bellen, via deze website kunt u het telefoonnummer vinden. Het kan zijn dat de telefoon niet aangenomen kan worden. We hebben ervoor gekozen om met een klein team te starten, waardoor we verwachten dat de telefoon niet altijd bemand zal zijn. Spreek gerust uw naam en telefoonnummer in. Wij nemen dan contact met u op. Een andere mogelijkheid is om u aan te melden via het contactformulier op deze website. Om ervoor te zorgen dat u niet allerlei handelingen hoeft te herhalen is dit contactformulier bewust kort en krachtig. Ten slotte kunt u, wanneer uw kind al bij ons ingeschreven is, via ‘www.mijnmedischdossier.nl‘ inloggen in het digitale portaal van uw kind. Hier vindt u de zaken die besproken zijn, de eventuele nieuwe afspraken en informatie die voor de behandeling van belang is.

Voorbereiding op het eerste bezoek

Nadat uw kind is of uw kinderen zijn aangemeld, maken wij een digitaal portaal of meerdere portalen aan. Deze zijn gekoppeld aan een uniek emailadres. Het kan dus zijn dat u voor de kinderen een mailadres moet aanmaken. Dit heeft te maken met de strenge privacyregels enerzijds en de werking van ons patiëntensysteem anderzijds. Wij proberen om u, wanneer u met meerdere kinderen bij ons komt, een portaal aan te bieden waarin de linken voor alle kinderen leiden naar een centraal portaal. Dit is echter nog toekomstmuziek, waardoor we voorlopig moeten werken met verschillende emailadressen en koppelingen.

De link en benodigde inloggegevens voor het portaal krijgt u op het door u opgegeven mailadres. Wij zorgen dat de informatie die u nodig hebt en die wij nodig hebben voor u klaar staat. Om alles soepel te laten verlopen vragen we u om deze informatie door te nemen en waar nodig in te vullen en documenten te uploaden.

Uiteraard is het niet verplicht om met een portaal te werken. Wanneer u daar geen behoefte aan hebt is dat ook prima.

Eerste bezoek: Locatie en wat mee te nemen?

Air4ce Kids kunt u vinden in het nieuwe gezondheidscentrum Leidse Hout, tegenover het voormalige Diaconessenhuis (nu Alrijne) in Leiden. Aan de voor- en de zijkant van het pand en in de omgeving van het ziekenhuis zijn voldoende parkeerplaatsen tegen betaling. Air4ce Kids vindt u op de begane grond. Wanneer u voorbij de apotheek rechts de gang in loopt vindt u ons. De wachtkamer bevindt zich halverwege de gang aan de linkerkant. Koffie, thee en limonade staan voor jullie klaar.

Bij het eerste bezoek graag meenemen:

  • geldig legitimatiebewijs: een geldig paspoort, een geldig rijbewijs
    een geldige identiteitskaart (ID kaart) of een (Nederlands) vreemdelingendocumentzorgverzekeringspas
  • eventuele medicatie die gebruikt wordt of een lijst van de apotheek waarin dit beschreven is

Complimenten, tips en klachten

We doen er alles aan om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven. We nodigen u dan ook uit om direct aan te geven wanneer u complimenten, tips of klachten heeft. Op die manier kunnen we ze gebruiken om Air4ce Kids vorm te geven in samenspraak met u. Ten slotte gaat het om uw kind(eren) en uw gezin.

Samenwerking

Binnen het gezondheidscentrum werken we nauw met elkaar samen, waardoor we makkelijk met elkaar kunnen overleggen of zaken kunnen regelen. Wat u daarvan zult merken is dat de apotheek bijvoorbeeld bekend is met de medicatie die we voorschrijven, zodat dit ook ruim op voorraad is. We hebben afspraken met het SCAL over het prikken van kinderen. Daarnaast zijn er een aantal andere zorgverleners binnen het gezondheidscentrum die direct betrokken kunnen worden bij de zorg voor uw kind(eren). Dit zijn Jessica Bakker (eczeempoli), Marjolein Swart (kinderfysiotherapeut), Daniëlle Hendriks (orthopedagoog) en Irma de Röder (kinderpsycholoog).

Daarnaast werken we samen met het Nederlands Astmacentrum Davos. In Davos is veel kennis op het gebied van (ernstig) astma, multidisciplinair werken, sport en bewegen.

Tot slot werken we samen met Solo Partners. Deze instantie verzorgt onze klachten- en geschillenregeling.

Vragen en overleg

Op de website vindt u een aantal veelgestelde vragen. Hoewel we zo volledig mogelijk willen zijn, kan het zijn dat uw vraag of overlegpunt niet beschreven is. Wij vinden het geen enkel probleem wanneer u ons belt of mailt voor vragen en/of overleg.

Icoon

Informatie en handige tips voor de ouders

Icoon

Heb je een vraag? Bekijk onze uitgebreide veel gestelde vragen

Icoon

Kom je langs op onze locatie?

Icoon

Maak een afspraak